LB°13 Konstnärer

ARKIV

Ulrica Beritsdotter

Det som förlorats i översättningen, Ulrica Beritsdotter. Luleåbiennalen 2013.

Ulrica Beritsdotter (f. 1967, Sverige) är konstnär baserad i Sverige.

Mitt verk för X-border Art Biennial 2013 är baserat på Arecibo-meddelandet som sändes ut i yttre rymden 1974 och strålades mot stjärnhopen M13 ca 25 000 ljusår bort. Budskapet bestod av 1679 binära siffror – 1:or och 0:or. Det skrevs av Dr Frank Drake tillsammans med bland andra Carl Sagan. En intelligent varelse som försöker dechiffrera meddelandet skulle så småningom, förhoppningsvis, inse att 1679 är en multipel av två primtal, 23 och 73. Detta är baserat på antagandet att de grundläggande egenskaperna hos tal – binära och primtal i synnerhet – är desamma överallt. Konstverket består av 1:or och 0:or monterade på en vägg enligt primtal-sekvensen 23 och 73. Var och en av de 1679 siffrorna är individuellt utformade med träkol, tjära och vax på handgjort, syrafritt papper.

Ulrica Beritsdotter bor och arbetar i Luleå i norra Sverige. Hon har studerat skulptur och spatial/rumslig konst i Sverige och Holland. Efter fjorton år i Holland återvände hon för ett par år sedan till sin födelseplats, Luleå. De arktiska influenserna har alltid varit starka i hennes konst och även om hon är utbildad skulptör är de flesta av hennes nuvarande verk tvådimensionella. ”Materialens poesi” är den dominerande faktorn i hennes konst.

Verk

Det som förlorats i översättningen, 1679 siffror, 7x7 cm separerade med 0.5 cm, 540x173 cm. Kol, tjära, vax, handgjort syrafritt papper.

Plats

Rovaniemi