LB°13 Konstnärer

ARKIV

Strijdom van der Merwe

Diaspora, Strijdom van der Merwe. Luleåbiennalen 2013.

Strijdom van der Merwe (f. 1961, Sydafrika), är konstnär baserad i Sydafrika.

Inspirationen till det här verket kommer från ett geologiskt fenomen där stenar rör sig i långa spår längs en slät dalbotten utan mänsklig inblandning. Stenarna korsar gränser och placerar sig i nya miljöer precis som när människor skingras från sitt hemland och bosätter sig på olika platser. På alla stenar finns ord installerade som återspeglar begrepp som diaspora, flytt, gränsöverskridande och migration. Filosofen Aristoteles, vars skola för tänkare fick namnet Peripatetic har gett inspiration till orden. Skolan var känd för sin gränsöverskridande undervisning och att den bar med sig sitt budskap om kunskap vart den än kom.

Strijdom van der Merwe deltar regelbundet i utställningar och har genomfört uppdrag i Asien, Europa, Australien och Afrika. Han har vunnit flera internationella konsttävlingar och mottagit olika stipendier och utmärkelser. Som land art-konstnär använder han det material som tillhandahålls av den valda platsen och hans skulpturala former skapas i förhållande till det omgivande landskapet. Han arbetar ute i naturen och utnyttjar de former och egenskaper som stenar, sand, vatten och trä erbjuder.

Verk

Diaspora, installation

Plats

Rovaniemi