LB°13 Konstnärer

ARKIV

Patrik Qvist

Lakun at W 20th street, Patrik Qvist. Luleåbiennalen 2013.

Patrik Qvist (f. 1968, Sverige), är konstnär baserad i Sverige.

Mitt konstnärliga skapande handlar om rum och landskap som utövar en särskild dragningskraft på mig. De rumsliga förhållanden jag främst intresserar mig för är de som slår an på två plan samtidigt, som fysisk enhet och som personlig berättelse.

Målningarna i serien Lakun började med att jag fotograferade hål i stängsel i stadens utkanter när jag bodde i södra Spanien. Hålen på mina bilder kan ha tjänat som faktiska ingångar för migranter, som har försökt att förbättra sin situation. De utgjorde i vilket fall en tydlig symbol för svårigheter kopplade till begreppet migration. Varken den ena eller andra sidan om stängslet kändes självklart bättre eller mer åtråvärd – annat än att den kunde utöva lockelsen i att innehålla något som kunde vara värdefullt, inhägnat av stängsel. Målningarna som bygger på fotografierna är tänkta som betraktelser över själva hålet, platsen för övergångar och passager. På vilken sida av stängslet som gräset är grönast måste vad gäller mina målningar avgöras utifrån betraktarens ståndpunkt.

Patrik Qvist bor och arbetar i Stockholm, Sverige. Han har studerat på City College of New York, School of Architecture i New York och har en masterexamen i arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Qvist betraktar sig som bildkonstnär även om många av hans verk är tredimensionella. Valet av material för ett visst verk beror på motivets beskaffenhet. Han är i synnerhet fascinerad av rum och landskap och försöker återge sina känslointryck via olika tekniker och material.

Lakun at Parking Lot, Patrik Qvist. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Lakun, måleri

Plats

Severomorsk