LB°13 Konstnärer

ARKIV

Olga Chagaoutdinova

Zonen (Fångar), Olga Chagaoutdinova. Luleåbiennalen 2013.

Olga Chagaoutdinova (f. 1968, Ryssland), är konstnär baserad i Kanada.

Projektet Zonen (Fångar) är en serie psykologiska porträtt tagna i ett kvinnofängelse i ryska Fjärran Östern. Syftet med detta långsiktiga projekt var att observera människans existens i en panoptisk och bestraffande miljö. De utförliga intervjuerna med fångarna tillät mig att undersöka begreppet personlig identitet, vilken praktiskt taget utplånats under det straffrättsliga systemets förtryck och regler. Genusfrågor och att inte öppet få uttrycka sin sexualitet var ytterligare aspekter i min studie. Jag ville även utforska porträtt-temat då den moderna världen är full av porträtt som egentligen inte har något väsentligt att säga om den porträtterade. I denna serie undersökte jag om porträttet kunde berätta för betraktaren något om den situation som det fångade. Genom att se på ansikten som en livskarta, ögon som själens spegel och ansiktsuttrycket som ett vittne till människans tillstånd, ville jag få betraktaren att avgöra vad porträtten förmedlade.

Olga Chagaoutdinovas foto- och video-baserade arbeten utforskar hemlivet, globaliseringen och senast lidandet i det samtida samhället. Från Ryssland har hon en magisterexamen i det ryska språket och världslitteratur. I Kanada tog hon en kandidatexamen i fotografi 2005 och en magisterexamen 2008. Chagaoutdinovas arbeten har visats på många platser både i Kanada och internationellt.

Verk

Zonen (Fångar), installation.

Plats

Rovaniemi