LB°13 Konstnärer

ARKIV

Nina Maria Kleivan

Att korsa gränser, Nina Maria Kleivan. Luleåbiennalen 2013.

Nina Maria Kleivan (f. 1960, Norge), är konstnär baserad i Danmark.

I mitt arbete är jag särskilt intresserad av kollisionen mellan olika element och hur jag genom att fläta samman olika historier kan skapa nya. Identiteten är aldrig något ensidigt, utan består av olika delar som alla pekar åt varsitt håll. De nio fotografierna handlar om sökande, längtan och om gränser. Komponenter från olika sammanhang och betydelseområden uppträder sida vid sida. De visar på klyftan mellan att vara det ena eller det andra, klyftan mellan nationaliteter, mellan norm och avvikelse. Kläderna blir till förklädnader fulla av hemliga tecken om den som bär dem.

Nina Maria Kleivan bor och verkar i Köpenhamn, Danmark. Hon arbetar med fotografi, video, måleri, installationer och mixed media. Kleivan har haft en lång rad utställningar i Danmark och utomlands och har varit assisterande kurator för flera utställningar. Nina Maria utbildade sig på Det Kgl. Danske Kunstakademi och Skolen for mediekunst og kunstformidling och har även läst konsthistoria på Köpenhamns universitet.

Verk

Att korsa gränser, Nina Maria Kleivan fotografi
Crossing over, photography

Plats

Severomorsk