LB°13 Konstnärer

ARKIV

Nina Kurtela

Förvandling, Nina Kurtela. Luleåbiennalen 2013.

Nina Kurtela (f. 1981 i Kroatien), är konstnär baserad i Kroatien och Tyskland.

Detta är ett videoverk och ett event som både aktiverar och dokumenterar en fem månader lång performance. Genom dagliga besök bevittnade jag under denna period de förändringar som skedde när en lagerlokal omvandlades till en dansinstitution. Varje dag tog jag ungefär 200 porträtt från exakt samma position med mig själv placerad i mitten av lokalen. På så vis tog projektet form som en fallstudie av mitt eget individuella möte med radikala sociala och politiska förändringar i samhällsstrukturen. Verket träder fram i det spänningsfält som skapades mellan min dagliga närvaro och mitt engagemang i nuet och den specifika kontext där handlingen utfördes. Med tiden ändrades omgivningen medan kroppen förblev oförändrad – en staty.

I sin konst arbetar den kroatiska, men numera tysklandsbaserade, konstnären Nina Kurtela ofta konceptuellt och platsspecifikt. Genom att placera vardagliga händelser i nya sammanhang både synliggör och vidgar hon deras innebörder. Hennes verk ifrågasätter konstens upphöjda position genom att försöka sudda ut gränsen mellan konstnär och publik.

Verk

Förvandling, Långvarigt performance och video

Location

Luleå