LB°13 Konstnärer

ARKIV

Marion Denis

Index, Marion Denis. Luleåbiennalen 2013.

Marion Denis (f. 1973, Tyskland), är konstnär baserad i Tyskland.

Det här verket handlar om den biologiska och kulturella konstruktionen av genus och kön och hur den gestaltas i bilder. Jag kombinerar vetenskapliga aspekter och fotografiska processer eftersom jag intresserar mig för skärningspunkten mellan dessa områden. Jag intresserar mig också för den tyska sexologen Magnus Hirschfeld, som i början av 1900-talet utforskade könstillhörigheter och fotograferade intersexuella, transvestiter och homosexuella. Hans explicita bilder uppvisar ett sökande efter kunskap men samtidigt blottlägger de det fotografiska avbildandets begränsningar. Sexologens syfte är att illustrera mångfalden av genus, samtidigt som kroppsbilderna förblir tvetydiga. I mitt projekt skildrar jag personer med androgynt utseende ur mitt perspektiv. I en och samma bild förenas olika mänskliga egenskaper, utan att inordnas i genuskategorier. Jag kombinerar bilderna av personer med androgynt utseende med fotografier jag tog av min bror när han var i puberteten för 15 år sedan.

Marion Denis är född i Aachen i Tyskland. Hon är intresserad av skärningspunkten mellan vetenskap och fotografi. Hennes verk omfattar såväl porträtt som stilleben, dokumentärfilm och found footage.

Index, Marion Denis. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Index, fotografi / installation

Plats

Luleå