LB°13 Konstnärer

ARKIV

Luka Radojevic

Treenighet, Luka Radojevic. Luleåbiennalen 2013.

Luka Radojevic (f. 1986, Serbien), är konstnär baserad i Ryssland och Italien.

Under historiens gång har varje kultur i sin begynnelse sammanfört konst och arkitektur till något vackert och brukbart. Det är denna syntes som är temat för mina skulpturer och verk. Min skulptur har som motiv tre element: konsten, livet och mänskligheten. Tidsandan, ett ögonblicks reflektion, den eviga kampen mellan horisontella och vertikala fasader i moderna byggnader kan omvandlas till associativa, abstrakta geometriska skulpturer. Genom en indirekt iakttagelse av min skulptur uppnås en utforskning av de ljus och skuggor som återspeglas i modern konst och arkitektur. Skulpturens dynamik uppstår genom spelet mellan ljus och skugga. I sin helhet ger den ett synintryck som bygger på den tredimensionella problematiken, utan att den tar sin tillflykt till att skapa en ohållbar illusion. Själva arbetsprocessen innebär en utveckling och ett experimenterande med skulpturkonstens metodologi, från klassisk till samtida, från traditionell till modern.

Luka Radojevic kommer från Serbien och arbetar främst som skulptör. Han tog sin konstnärliga examen 2010 från Faculty of Applied Arts i Belgrad, Serbien. Han har redan medverkat i tre festivaler och tre symposier och hade 2011 en egen utställning på Vukovic Gallery i Bearane i Montenegro.

Verk

Treenighet, skulptur

Plats

Severomorsk