LB°13 Konstnärer

ARKIV

Kerstin Hamilton

Post Construction, Kerstin Hamilton. Luleåbiennalen 2013.

Kerstin Hamilton (f. 1978, Sverige), är konstnär baserad i Sverige.

Verket kretsar kring en djuphamn under uppbyggnad i småstaden Hambantota i Sri Lanka. Titeln syftar på en rad hamnar längs den asiatiska kustlinjen som är finansierade av China Exim Bank och byggda för att säkerställa kontrollen över viktiga handelsvägar. Hamnen i Hambantota, som ligger i den geopolitiskt viktiga Indiska oceanen, ser jag som en symbol för den förändring av maktförhållanden som världen står inför. Pärlbandet (2010–2013) är en del av en pågående undersökning av de effekter och visuella spår som globala kapitalflöden skapar.

Kerstin Hamilton är svensk bildkonstnär. Hennes arbetsprocess liknar etnografens på så sätt att hon tillbringar långa perioder på en utvald plats. Genom att med reflexiva metoder placera foto- och videoframställningar sida vid sida strävar hon efter att bryta dokumentärfotografens förmodade neutralitet.

Indian Ocean #1, Kerstin Hamilton. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Pärlbandet (2010–2013), fotografi, publikation och video

Plats

Severomorsk