LB°13 Konstnärer

ARKIV

Antti Tenetz

Tre styrelseskick, Antti Tenetz. Luleåbiennalen 2013.

Antti Tenetz (f. 1975, Finland), är konstnär baserad i Finland.

Människan har skapat myten om Norden. Det är en berättelse om människans kamp mot naturen, förutsättningar och tro. Oftast skildrar den män som förvandlar vildmarken, livsmiljöerna och tillgångarna till lönsamma och bördiga marker för utveckling genom användning av vetenskapliga och tekniska verktyg. Jag riktar uppmärksamheten mot tre platser – Luleå, Rovaniemi och Severomorsk – genom porträtt av kvinnor från olika generationer. Mitt syfte är att lyfta fram deras insikter om plats, teknik, lycka och utmaningar. Beskrivande, interaktiva webbaserade konstverk byggs upp genom en serie av universella frågor, bilder, video- och ljudklipp från platser och med människor. Tillvägagångssättet tillgängliggör individernas arktiska perspektiv och norra teknosfärer samt de platser som är viktiga för dem.

Antti Tenetz är bildkonstnär och naturalist. Hans konstverk är en korsning av media-, bio- och urban konst. Den har starka drag av ett gränsöverskridande vetenskapligt och konstnärligt tillvägagångssätt. Han utforskar ofta människans relation till naturen. Temat varierar mellan sibiriska björnkulter till digitala representationer av djurens sensoriska system. I konstverken kombinerar han frimodigt medier och material från olika teknologier med den levande naturen.

Tre styrelseskick, Antti Tenetz. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Tre styrelseskick, hemsida och fotografi

Plats

Webbgalleriet