LB°11 Konstnärer

ARKIV

Thomas Hämén

Waterfall, 2010, Thomas Hämén. Foto: LAB11

Thomas Hämén (f. 1987, Sverige) är en konstnär från och verksam i Luleå.

Genom att sampla diverse olika vattenfall från digitala virtuella världar, vattenfall som reducerats från att vara verkliga tecken på liv till en simpel estetisk produkt, har Thomas Hämén i verket Waterfall byggt och animerat ett ständigt flödande vattenfall, en plats där den ytliga bilden åter tar en fysisk form. Han intresserar sig för hur äkthet återges i media och hur vårt behov av njutning styrs av vad vi ser. Han utforskar om det finns grundläggande, allmängiltiga bilder som symboliserar välbefinnande. Alla beståndsdelar i vår jakt efter njutning och dess koppling till evolution ur en slag fysiskt eller socialantropologiskt utgångspunkt. I den digitala tidsåldern har det visuella språktet i reklam, pornografi och datorspel som definierar vad njutning handlar om och ofta är är det just det visuella språket som är själva njutningen.

Installation med animerade videor.