LB°11 Konstnärer

ARKIV

Søren Hüttel

The eclectic is now, 2011, Søren Hüttel. Foto: Kilen Art Group

Sören Hüttel (f. 1976, Danmark) är en konstnär baserad i Köpenhamn, Danmark.

Søren Hüttel arbetar konstnärligt och tematiskt med ytan och utseendet, inte att förväxlas med ytlighet. Han tycker om det vulgära, smaklösa, känsliga och sentimentala. Det visuella i TV-serier som Dynastin från 80-talet och casinon i Las Vegas är exempel på beståndsdelar han använder i sin konst. Hans verk utstrålar en passion för den typen av estetik. Hans verk föreställer föremål. De blir till föremål som ifrågasätter sig själva och sin rätt att existera eftersom de befinner sig mitt emellan att vara och att inte vara. Genom att kombinera olika objekt bygger han ett konstverk där han undersöker och förfinar symboler och metoder på ett nästan metodiskt sätt. Hans konstverk skapar i sig själv inga nya idéer eller betydelser, utan skapar istället nya sätt att foga samman olika koncept. Det handlar inte om att skapa konst som man kan förstå, som avslöjar en djupare mening eller berättar en historia. Betraktaren får istället utifrån sina perspektiv bilda en egen uppfattning, hitta sin egen berättelse. Titeln The eclectic is now betyder "det eklektiska är nu". Eklektisk beskrivs i svenska akademins ordlista "som osjälvständigt för samman eller begagnar idéer och motiv o dyl. från skilda håll".

Installation med lysrör och objekt.