LB°11 Konstnärer

ARKIV

Roger Rigorth

The Luleå Conspirative Cells, 2011, Roger Rigorth. Foto: LAB11

Roger Rigorth (f. 1965 i Saanen, Schweiz) bor och verkar i Münster-Altheim, Tyskland.

Symbolism är grunden i Roger Rigorths konst. Ett skulpturalt objekt eller en installation illustrerar ett ställningstagande, en situation eller en sinnesstämninge En berättelse väcks till liv genom objekten. Den betydelse som tillskrivs formen, som har sitt ursprung i vårt kollektiva undermedvetna, fascinerar honom. Materialen är valda för att sätta igång bilder i betraktarens huvud, och materialet har lika stor betydelse som själva formen. Varje betraktare bär med sig sin egen kulturellt skapade förståelse när han eller hon ser på konstverket.

Roger Rigorth arbetar med kokosnötsfibrer, papper och trä. Dessa material har sina rötter i konstnärens närhet till naturen, hans möte med naturen och hans liv i den. Det visar på hans etnologiska intresse, hans fascination av gamla tekniker att arbeta i trä och hans observationer av naturen. Den estetiska formen är viktig, samtidigt som han belyser innehållet, de existentiella frågorna om mänskligt liv. Hans verk The Luleå Conspirative Cells (De Konspiratoriska Luleåcellerna) handlar om hur naturen griper in i människans byggnader, inte bara som ett ekologiskt utan också ett politiskt ställningstagande.