LB°11 Konstnärer

ARKIV

Claudia Chaseling

Tear Factor med Arabella och Baker, 2011, Claudia Chaseling. Foto: LAB11

Claudia Chaseling (f. 1973, Tyskland) är en konstnär baserad i Berlin.

Claudia Chaseling intresserar sig för de stunder av instabilitet och spänning som uppstår när av människan byggda system krockar med naturens kraft, dessa konflikter och kollisioner vill hon fånga i sina målningar. Som när en symbol för accelererande utveckling så som ett dammbygge eller en gigantisk, bred motorväg blir övervuxen av ogräs och inte kan hållas efter. Vad gäller naturen så arbetar Chaseling med bilder av platser en ensam människa inte kan påverka, men blir själv påverkad av dess kraft och dimension, så som öknar, långa kuststräckor, glaciärer och även yttre rymden.

I sitt verk för Luleå Konstbiennal använder hon färgen för att åstadkomma förskjutningar i perspektiven och få interiören att hamna i obalans. Istället för att använda sig av bilder av arkitektur målar hon här direkt på själva arkitekturen. Väggmålningarna innehåller också objekt som hon kallar för kapslar. Varje objekt får namn efter ett djur som har sänts ut i rymden av experimentella skäl. De kapslar som Chaseling har gjort för Luleå Konstbiennal heter Arabella och Baker (en spindel och en apa, båda från Amerika). Det målade utrymmet symboliserar en sorts verklighet i vilken objekten svävar omkring utan att veta var de kom ifrån eller vart de är påväg.

Äggtempera och olja.