LB°24 Utställningar

Kiruna stadsbibliotek

Motiv från abisko, ca 1905, Helmer Osslund, Kiruna kommuns konstsamling

Som en del av biennalen visas två av Helmer Osslunds målningar från Kiruna kommuns konstsamling här i det nya biblioteket. Målningarna skapades under samma period som staden Kiruna grundades och blir när de nu visas i den nya centrumkärnan en påminnelse om stadens tidiga historia.

Målningarna var ursprungligen delar av konstsamlingen som gruvdisponent Hjalmar Lundbohm byggde upp under sin tid i Kiruna. Lundbohm hade ett stort kontaktnät i sin samtids kulturliv och bidrog till att konstnärer fick möjlighet att besöka Norrbotten. En av dessa konstnärer var Helmer Osslund som med utgångspunkt från Svenska turistföreningens fjällstation i Abisko studerade det Norrbottniska landskapet. Osslunds skildrade detta landskap som storslaget men utan mänsklig närvaro i ett måleri som öppnar upp för frågor om vem som tar marken i anspråk och utifrån vems blick som historia skrivs.