LB°24 Utställningar

Norrbottens Museum, Luleå

Förvandling, Nina Kurtela. Luleåbiennalen 2013.

Biennalens utställningsplatser har varit Konsthallen i Luleå, Norrbottens Museum, Luleå, Galleri Valo & Katve, Rovaniemi, Galleri Napa, Rovaniemi, Kafé Kauppayhtiö, Rovaniemi, Konsthallen i Severomorsk, Webgalleriet på hemsidan och utomhus på olika platser i de tre städerna.