LB°24 Utställningar

Konsthallen Kulturens Hus

Daniel de Paula, form, 2017 – pågående. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus i Luleå. Foto: LKP.

På Konsthallen Kulturens Hus i Luleå visar Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1 verk av Architecture of Aroha, Daniel de Paula, Eveliina Sarapää, Grandeza Studio, Jenni Laiti & Outi Pieski, PhosFATE & Umeå Arkitekthögskola.

På tröskeln till 1:1
Luleåbiennalen 2024 – Konst & Arkitektur
2 mars – 26 maj 2024. Luleå, Boden och Kiruna.

Denna utställning inkluderar verk av Architecture of Aroha – Berit Kristine Guvsám, Gunvor Guttorm, Inga Ravna Eira, Jasmine Te Hira, Tanya Reihana White & Zoe Black, Daniel de Paula, Eveliina Sarapää, Grandeza Studio, Jenni Laiti & Outi Pieski, PhosFATE – Mohamed Sleiman Labat & Pekka Niskanen och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Välkommen till Luleå Konsthall, en av samarbetsparterna och visningsplatserna för Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1. Biennalen samlar konstnärliga och arkitektoniska uttryck som bjuder in till reflektion kring de omfattande omvandlingar som formar Norrbottens byggda och naturliga miljöer, och deras förbindelser och samhörighet med andra regioner och samhällen globalt.

Lokala, nationella och globala processer formar kontinuerligt landskapen och livet i Norrbotten. Trots att dessa skeenden är tydligt märkbara i regionen, så känns de samtidigt diffusa. På tröskeln mellan representation och verklighet i skala 1:1 balanserar de i övergången från planerade projekt till fysiska resultat. Förändringarna som sker i Norrbotten påverkar i sin tur samhällen utanför regionens gränser som också genomgår radikala omvandlingar och det blir tydligt att våra livsmiljöer är resultat av socio-politiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Stora omställningar kan bidra till segregation och exploatering – men kan också medföra nya gemenskaper och medborgarinitiativ vilka leder till en mer inkluderande samhällsutveckling. Vilka frigörande krafter återfinns På tröskeln till 1:1?

I utställningen vävs verkliga och teoretiska berättelser samman och skildrar motståndskraftiga praktiker sprungna ur sammanhang som påverkas av omfattande förändringar – praktiker som kämpar för omsorg, kärlek, överlevnad, socio-politiskt nyskapande och miljömedvetenhet. Verken i utställningsrummen länkar samman Norrbotten med andra platser i Sápmi, öknen i Västsahara och Pilbararegionen i Australien och återger erfarenheter och perspektiv från saharawi , maori och samiska grupperingar. Från omsorgsfullt och traditionellt utformade bärvaggor till avsiktliga och storskaliga ingrepp i jordens naturliga system för att motverka klimatförändringar, blandas i verken som visas nedärvd kunskap med förhoppningar för nuvarande och kommande generationer. Utställningsrummen har omformats och getts nya betydelser genom verk som på olika sätt i skala 1:1 uppmuntrar upplevelsen kring ett gemensamt tält, en arkitektförening eller ett tillfälligt förflyttat kontorsutrymme. I konstnärliga praktiker som riktar uppmärksamheten mot berikande globala samarbeten kan vi också se våra förbindelser med varandra och omfattande processer som påverkar världen globalt, genom både utmaningar och möjligheter.

Utställningen anknyter till andra platser i Luleå, som Galleri Syster, isbanan och andra offentliga platser, samt utställningsplatser i Boden och Kiruna. Du är välkommen att ta del av dessa platser, läsa curatorstexten och utforska mer här på vår hemsida.

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida
Konstnärliga ledare

Öppettider & tillgänglighet

Se information om öppettider och tillgänglighet på Luleå Konsthalls hemsida.

Stort tack till alla våra samarbetspartners.

I samarbete med Konsthallen Kulturens Hus, Luleå kommun, C-Upp Skylt och Reklam