LB°24 Program

Språk Makt

Stillbild från Back to Back, 2022, Karin Keisu & Josse Thuresson

Under novemberlovet kommer Karin Keisu och Josse Thuresson att tillsammans med ungdomar i åldrarna 12-19 undersöka språk och makt med utgångspunkt i de många språkgrupper som finns i Haparanda och Tornedalen. Detta sker genom workshops på Haparandas stadsbibliotek.

Karin Keisu och Josse Thuresson visar i biennalen verket Back to back som utgår från deras egna erfarenheter av två språk, svenskt teckenspråk och Meänkieli, vilka både en gång i tiden inte ansågs förtjäna en plats i utvecklingen av det moderna Sverige. Teckenspråket förbjöds inom utbildningsväsendet 1880, och elever skulle istället lära sig att läsa läppar och få talterapi. I Norrbottens arbetsstugor, där mindre bemedlade barn undervisades mellan åren 1903–1954, var det inte tillåtet att tala Meänkieli. Detta förbud var en del av den svenska statens försvenskningsprocess som skulle bidra till att forma framtidens medborgare.

Karin Keisu från Tornedalen och Josse Thuresson är verksamma i Stockholm och har arbetat som en konstnärlig duo sedan 2018. De arbetar med text, film, performance, installation och skulptur, som kretsar kring språkpolitik, queer tid och styrkan i att vara på marginalen.

Arrangeras av KUBN – Kultur för Unga och Barn i Norrbotten
Luleåbiennalen samverkar med KUBN i relation till biennalens Läranderum. KUBN är en medlemsorganisation för kulturpedagoger och kulturskapare i Norrbotten som arbetar inom områdena dans, konst, slöjd och konsthantverk. Organisationens målsättningar är att nå ut med kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga samt att samarbeta med etablerade kulturaktörer i Norrbotten. KUBN har en bred verksamhet med workshops, seminarier, kortare och längre undersökande projekt samt kontaktförmedling. I Luleåbiennalen sker samverkan med KUBN:s projekt ”Språk makt”. Utgångspunkten för projektet är att språk berättar om vem vi är och var vi kommer ifrån. Under hösten inleder Karin Keisu och Josse Thuresson, som finns med som utställare i biennalen, arbetet med unga i Haparanda inom projektet.

  • VadLäranderummet
  • När31 Okt – 04 Nov