LB°24 Program

Invigning av Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation

Guksi (Kåsa), 2022, Tomas Magnusson

Luleåbiennalen samarbetar med Sameslöjdsstiftelsen Sámi Doudji i en utställning som söker uppmärksamma duodji-objekt i sig själva, liksom hur traditionellt samiskt hantverk relaterar till specifika landskap och kontexter.

Utställningen Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation hos Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji producerades i samarbete med Tomas Magnusson och Julia Rensberg. Här visas objekt tillsammans med redogörelser över deras tillblivandeprocesser, på det stora hela cirkulerande kring att idén om att göra bruk av de material som naturen ger, samt de kunskaper som krävs för att forma dessa.
Utställningen har skapats med syfte att kommunicera en kunskap som, även om den finns starkt representerad inom den samiska kontexten, är mycket sällsynt hos andra grupper.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji grundades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och riksorganisationen Same Ätnam. De arbetar i hela Sverige och prioriterar frågor kring de bästa sätten att bevara duodji parallellt med att sprida kunskap och hjälpa till att utveckla samiskt kulturarv.

  • VadFestival
  • VarPorjusvägen 4, 962 31, Jokkmokk
  • När16 Okt
  • Tider13.00