LB°24 Program

Filosofisk vandring i Luleå

Jenni Laiti & Outi Pieski, Ovdavázzit - Forewalkers, 2019 – pågående. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Vandra och prata med vandringsstavar!

Visste du att det finns 320 synonymer för vandring i det samiska språket? Följ med på en filosofisk vandring för att möta våren och sommaren i Luleå längs med Hälsans stig 4,3 km. En grupp konststuderande på Sunderby folkhögskola har skapat nya vandringsstavar i Slow Art workshops som vi alla kan låna under vandringen. Vi utgår från konstverket Forewalkers av konstnärerna Jenni Laiti och Outi Pieski som består av 37 vandringsstavar. Under vår vandring kommer vi utforska frågor kring gränser, ursprung, vår relation till naturen och livets stora vandring. Vi kommer först vandra i tystnad, sedan i samtal i par och sedan samlas för en gemensam avslutning.

Datum: 24 maj
Tid: 17.00-19.00
Mötesplats: Konsthallen Kulturens hus

Ta med din vandringsstavar om du vill, eller låna en från konsthallen! Ingen erfarenhet från filosofi behövs, kom som du är.

Aktiviteten hålls av Adam Wallenberg, konstpedagog Konsthallen Kulturens hus.

I samarbete med Konsthallen Kulturens Hus

  • VadWorkshop
  • När24 Maj
  • VarSkeppsbrogatan 17