LB°24 Program

Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation. Med Tomas Magnusson och Julia Rensberg

Guksie (kåsa), 2022, Julia Rensberg

Tillsammans med Tomas Magnusson och Julia Rensberg producerar Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation. Filmen Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddo kan ses i sin helhet här.

Luleåbiennalen samarbetar med Sameslöjdsstiftelsen Sámi Doudji för att uppmärksamma duodji som objekt samt det sätt på vilket den traditionella samiska slöjden förhåller sig till specifika landskap och sammanhang.

Tillsammans med Tomas Magnusson och Julia Rensberg producerar Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji utställning Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation. Här visas både objekt och skapandeprocessen, som till stor del handlar om att ta tillvara på naturens material och veta hur de ska formas. Utställningen är utformad för att förmedla en kunskap som många inom det samiska samhället besitter, men som inte är lika vanlig utanför.

I filmen, som visas nedan, får du följa Tomas Magnusson och Julia Rensbergs görandeprocess.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och riksorganisationen Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta duodji samt skapa kunskap kring och utveckla samiskt kulturarv.

Tomas Magnusson är baserad i Mörsil där han arbetar som samisk slöjdare med trä, horn och skinn som material med utgångspunkt i sydsamiska traditioner. Han utbildade sig mellan åren 1998 och 2000 på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

Julia Rensberg är från sydsamiska Ruvthen Sijte och uppväxt i Mora. Idag är hon bosatt och har sin verkstad utanför Jokkomokk. Mellan åren 2017 och 2019 utbildade hon sig på Samernas utbildningscentrum. Hon har ett brett engagemang kring frågor som rör urfolksrätt och klimaträttvisa.

Filmen är producerad av Juhán Niila Stålka/ Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen.

Duoji máttut – Vætnoen maadtoe – Duoje máddoinformation

I samarbete med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

  • VadLäranderummet
  • När10 Nov