LB°24 Partners

Teaterhögskolan i Luleå

På Teaterhögskolan utbildas skådespelare för teater, film, TV och radio. Teaterhögskolan i Luleå startade hösten 1996 som ett unikt samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens- teatern.

Skolan ligger i direkt anslutning till teatern och studenter får därför en naturlig kontakt med yrkesverksamma teaterarbetare och praktiskt teaterarbete. Teaterhögskolan tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande där all konstnärlig utbildning vid universitetet finns samlad. Dimen Abdullas föreställning Svart katt och vit räv, genomförs i samarbete med skolan.