LB°24 Partners

Folkets Bio

Föreningen Folkets Bio Luleå är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden kulturförening, vars mål är att bredda filmrepertoaren i Luleå.

De samarbetar brett med kultur- och föreningsliv, verksamheten tar plats på biograf Royal på Nygatan 1 i centrala Luleå. I samarbete med Folkets Bio curerar Luleåbiennalen ett filmprogram i tre delar.