LB°24 Om

Verdde

Verdde är en nomadisk konstinstitution, initierad av Konstfrämjandet Norrbotten, som verkar för att synliggöra den samiska närvaron i Norrbotten. Sedan 2024 representeras Verdde permanent på Luleåbiennalen.

Verdde uppmärksammar hur det samiska är en pågående del av tillvaron i Norrbotten och därför upprepat måste uppmärksammas som en naturlig och återkommande del i all verksamhet. Istället för att utgå från en permanent plats flyttar Verdde in hos andra befintliga organisationer i regionen, som helt eller delvis saknar samisk kompetens, för att tillföra perspektiv som ofta förbises, och bli en del av deras publika program. Målet är att förmedla kunskap och bidra till erfarenheter som kan inkluderas i ett fortsatt arbetssätt. Genom platsspecifika konstprojekt och aktiviteter erbjuds publiken en bredd av olika konstnärliga uttryck som bidrar till en utökad kännedom om samiska utövare och förmedlar samiska perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Sedan 2024 presenteras Verdde permanent på Luleåbiennalen, genom verket hálijdibme badjelándas / wishes from the highlands av konstnären Tilde-Ristin Kuoljok, som alltid ska inkluderas och synliggöras i biennalens genomförande. Verket ska påminna om den samiska närvaron i Luleå och Norrbotten.

“Verket är en önskan och en påminnelse till Luleå från Badjelánnda. De två är syskonplatser direkt sammanlänkade genom Julevädno (Luleåälven). Att Luleå är östliga vinterbetesmarker tycker jag har glömts bort. Länken som funnits mellan platserna har bytts ut mot en malmbana, som ändrar perspektiven och placerar Luleå i syd.”

– Tilde-Ristin Kuoljok

Tilde-Ristin Kuoljok, hálijdibme badjelándas / wishes from the highlands, 2024. Installationsvy i Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbienalen 2024. Foto: Simon Eliasson

Luleåbiennalen är stolta över att vara Verddes första samverkanspart och att få möjligheten att permanent involvera Kuoljoks verk i biennalens ramverk. Genom Verdde främjas långsiktig och hållbar utveckling för de samiska utövarna, den norrbottniska publiken och regionens aktörer, och förhoppningsvis kan institutionen skapa fler positiva samtal, förståelse och utbyten kring köksbord, i arbetsplatsernas fikarum och i beslutsfattarnas kontor.

Verdde inleddes 2024 i de svenska delarna av Sápmi med Norrbotten som utgångspunkt. Institutionen har initierats och utformats av Konstfrämjandet Norrbottens konstnärliga ledare Maria Ragnestam och leds med hjälp av Ellen B. Dalbakk / Rámavuol Elle Bigge.

Läs mer om Verdde här.

Med stöd av Postkodsstiftelsen och Region Norrbotten.