LB°24 Om

Om Luleåbiennalen 2024

Johnny Chang, grafisk form för Luleåbiennalen 2024.

2024 års upplaga av Luleåbiennalen belyser de drastiska förändringar som pågår i Norrbottens natur och byggda miljö utifrån skärningspunkten mellan konst och arkitektur. Biennalens konstnärliga ledare Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida presenterar På tröskeln till 1:1, som samlar konstnärliga och arkitektoniska uttryck vilka skildrar hållbara alternativ och praktiker sprungna ur omfattande förändringar. Luleåbiennalen äger rum i Boden, Kiruna, Luleå och Messaure mellan 2 mars – 26 maj 2024.

Norrbotten har länge befunnit sig i förändring som orsakats av allt från sekellång utvinning av resurser till stadsomvandlingar, social segregation och klimatpåverkan. Det curatoriella ramverket för Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1 – närmar sig sammanhang och förlopp i Norrbotten genom att betona förbindelser till andra platser och samhällen runt jorden som delar liknande förutsättningar.

Inom arkitektur avser ordet “tröskel” en plats av övergång, en slags medling mellan två rum. Uttrycket “på tröskeln till” hänvisar till att vara nära nya och viktiga förändringar. Skalan 1:1 är i sig självt en tröskel mellan avbildning och verklighet, där båda delar har samma dimension och låter det abstrakta närma sig en reell kontext.

På tröskeln till 1:1 har som avsikt att kritiskt reflektera kring pågående förändringar i byggda miljöer och samhällsstrukturer i Norrbotten. Genom att förbinda regionen till andra platser och samhällen som genomgår parallella processer skapas möjligheter att utforska det som kan uppstå i dessa mellanrum.

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida

2024 års upplaga av Luleåbiennalen presenterar utställningar och program i Luleå, Boden, Kiruna och Messaure – både i och utanför de traditionella utställningsrummen, som Isbanan i Luleå, där biennalen startade 1991.

Biennalen presenterar verk av Andreas R Andersson (1982, Sverige) & Karl Sjölund (1986, Sverige), Anna Zvyagintseva (1986, Ukraina), Architecture of Aroha (Sápmi Norge & Aotearoa Nya Zeeland), Daniel de Paula (1987, Brasilien), Em’kal Eyongakpa (1981, Kamerun), Eveliina Sarapää (1976, Finland), Fadlabi (1975, Sudan), Grandeza Studio (Spanien), Inas Halabi (1988, Palestina), INTERPRT (Norge), Jenni Laiti (1981, Sápmi Finland) & Outi Pieski (1973, Sápmi Finland), Jenny Nordmark (1980, Sverige), PhosFATE (Algeriet/Finland), Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (Sverige) och wiklundwiklund (1963 & 1964, Sverige).

Luleåbiennalen är en stor och viktig konsthändelse och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att främja utvecklingen av Norrbottens konstscen, som biennalen historiskt har gjort. Vi är en plattform som ska bidra till de lokala sammanhangen och som skapar möjligheter för hållbar och verklig förändring inom olika områden, i och utanför regionen. I Norrbotten finns många konstaktörer som arbetar professionellt på otroligt spännande sätt och vi har turen att få samverka med många av dem.

Maria Ragnestam, konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Norrbotten

Luleåbiennalen, som initierades 1991, är Skandinaviens äldsta konstbiennal och har sedan 2018 organiserats av Konstfrämjandet. Luleåbiennalen 2024 genomförs i samverkan och med stöd av verksamheter och aktörer i och utanför Norrbotten.