LB°24 Om

Om Konstfrämjandet Norrbotten

Dokumentation av researchresa inför projektet Korpela Land, 2020. Foto: Lisa Kejonen Pauker

Konstfrämjandet Norrbotten är en ideell förening, baserad i Norrbotten i norra Sverige, som sedan 2021 är huvudman för Luleåbiennalen. Föreningen organiserar konstprojekt, utställningar och andra konstaktiviteter för att tillgängliggöra och stärka konsten och konstnärens roll i samhället.

Med samarbetet som utgångspunkt arbetar Konstfrämjandet Norrbotten för att belysa små och stora kulturaktörer, organisationer och initiativ som redan verkar i den norrbottniska regionen, och på så vis teckna en karta över ett mångsidigt konst- och kulturlandskap.

Konstfrämjandet Norrbotten är en del av Folkrörelsernas Konstfrämjande – en partipolitiskt obunden organisation som arbetar med uppdraget "konst för alla". Konstfrämjandet finns i hela Sverige och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, t.ex. studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer.

Konstfrämjandet är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.