LB°24 Om

Luleåbiennalen 2013 – X-border

Världens nordligaste internationella konstbiennal, Luleå Art Biennial, hölls första gången 1991, initierad och producerad av Konstnärsgruppen Kilen. Sedan dess har 14 internationella konstbiennaler ägt rum i Luleå. Ambitionen med dem har varit att visa internationell samtidskonst för sin publik. I år har ett samarbete inletts mellan Luleå (Sverige), Rovaniemi (Finland) och Sevoromorsk (Ryssland) som resulterat i X-border Art Biennial 19 juni – 6 oktober 2013.

X-border Art Biennial har en öppen antagningsprocess vilket skapar möjlighet att hitta det oväntade. Av de över 500 förslag som har kommit in har nio curatorer valt ut 39 verk från Skandinavien, övriga Europa, Sydamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. Årets jury har bestått av: Anatoliy Sergienko (RU), Christina Sikström (SE), Dan Lestander (SE), Dragana Vujanovic (SE), Esa Meltaus (FI), Ivan Voron (RU), Pilvi Keto-LeBlanc (FI), Svetlana Pavlova (RU) och Tom Engblom (FI). Tre av konstnärerna har varit särskilt inbjudna av Biennalens samarbetspartners Iris Müller Westerman (Moderna Museet, Stockholm) och Luis Perez-Oramas (Bienal de São Paulo). Verken har sedan efter noggrann övervägning och i en process öppen för inflytande från respektive lands curatorer, placerats på utställningsplatserna i de olika länderna. Detta för att lyfta fram de enskilda verkens uttryck och berättelser – både var för sig och i samspel med varandra.

De konstnärer som har ställt ut i år är: Alain James Martin (CA), Anders Sunna (SE), Ann Böttcher (SE), Antti Tenetz (FI), Arvid Hägg (SE), Barthélémy Toguo (CM), Brian Flynn (IE/CA), Carolina Falkholt (SE), Christine Candolin (FI), Claudia Chaseling (DE), David Molander (SE), Erika Kassnel-Henneberg (RO/DE), J Tobias Anderson (SE), José Luis Torres (AR/CA), Jouko Alapartanen (FI), Kaija Kiuru (FI), Karin Aurora Lindell (SE/NO), Kerstin Hamilton (SE), Lise Bjørne Linnert (NO), Luka Radojevic (RS/RU/IT), Maria Alina Staicu (RO), Mariva Zacharof (GR), Marion Denis (DE), Minna Rainio (FI) & Mark Roberts (GB/FI), Miri Nishri (CO/IL), Nina Kurtela (HR/DE), Nina Maria Kleivan (NO/DK), Olga Chagaoutdinova (RU/CA), Olga Prokhorova (RU/FI), Patrik Qvist (SE), Ragnhild May (DK), Runo Lagomarsino (SE/BR), Steffen Köhn (DE) & Paola Calvo (VE/DE), Steffi Klenz (DE/GB), Strijdom van der Merwe (ZA), Tokio Maruyama (JP), Ulrica Beritsdotter (SE), Vera Arjoma (FI), Youssef Tabti (FR/DE).

Det gemensamma temat för X-border Art Biennial 2013 har varit gränser. De utställande konstnärerna har ur olika perspektiv och med olika tekniker och uttryck tolkat temat. Utställningen presenterar lika många infallsvinklar på temat som konstnärer men det finns också beröringspunkter. Flera av verken visar på ett starkt politiskt och socialt engagemang, en vilja att synliggöra hur stora politiska skeenden påverkar den enskilda människan. En del har valt att arbeta utifrån sin personliga erfarenhet medan andra har tagit sig an ämnen i rollen som medveten betraktare utifrån. Här finns också verk som på ett mer existentiellt plan berör frågor kring den subjektiva upplevelsen av att vara människa. Det gemensamma temat till trots är det de individuella uttrycken som står i centrum.

Biennalens utställningsplatser har varit Konsthallen i Luleå, Norrbottens Museum, Luleå, Galleri Valo & Katve, Rovaniemi, Galleri Napa, Rovaniemi, Kafé Kauppayhtiö, Rovaniemi, Konsthallen i Severomorsk, Webgalleriet på hemsidan och utomhus på olika platser i de tre städerna. De inbjudna konstnärerna har visat sina verk i en av städerna, men det har också producerats verk som har sträckt sig över landsgränserna. Temat gränser har även inspirerat oss som har arbetat med att producera biennalen till att hitta nya sätt att synliggöra och länka samman utställningen. På utställningsplatserna har det därför funnits virtuella fönster i form av bildskärmar. Via dessa har besökarna getts möjlighet att blicka in i respektive lands utställningslokaler och kommunicera med besökare i dessa konsthallar. Det har även varit möjligt att bjuda in sina vänner från världens alla hörn för att själv visa dem utställningen via en Ipad.

Att tillgängliggöra utställningarna genom pedagogiskt arbete för barn och ungdomar har varit en central del av biennalen. För att lyfta fram intressanta frågeställningar och tankar som har väckts i relation till biennalen har besökarna getts möjlighet att ta del av seminarier och workshops under utställningsperioden. Där har konstnärer, besökare och pedagoger tillsammans reflekterat kring biennalens tema utifrån olika perspektiv.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som arbetat med X-border Art Biennial: curatorer, rådgivande organ, Marie Douglas, personalen på Konstnärsgruppen Kilen, Lapplands Universitet, Centrum för Sociokulturella Teknologier, Konsthallen i Luleå, Norrbottens museum i Luleå, Galleri Napa som drivs av Konstföreningen i Lappland, Galleri Valo & Katve som drivs av Lapplands Universitet, Kafé Kauppayhtiö i Rovaniemi, Konsthallen i Severomorsk, Luleå kommun Gata & Trafik och Park & Natur, Rovaniemi kommun, alla volontärer samt New Horizons personal och Projektkoordinator ARRA AB. Ett stort tack också till våra finansiärer: Europeiska Unionen med Programmet Kolarctic ENPI CBC, Luleå Kommun, Kulturrådet, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, Lapplands Universitet fakulteten för konst och design, Lapplands Regionala Råd och Centrum för Sociokulturella Teknologier, Severomorsk samt till vår sponsor Quality Hotell. Främst vill vi tacka alla konstnärer som med sin konst gett våra gränser en ny mening.

X-border Art Biennial är ett samarbete mellan Luleå Art Biennial / Konstnärsgruppen Kilen, Luleå, Sverige, Lapplands Universitet, Rovaniemi, Finland och Centrum för Sociokulturella Teknologier, Severomorsk, Ryssland. Biennalen är en del av projektet New Horizon som leds av Norrbottens Läns Landsting.

Dan Lestander, Projektledare, Luleå
Maria Huhmarniemi & Leila Lipiäinen, Projektledare, Rovaniemi
Olga Shevchenko, Projektledare, Severomorsk