LB°24 Medverkande

Fallet som tystnade

The Waterfall that Went Silent. Foto: Jonas Eltes

'Fallet som tystnade' är ett rumsligt ingrepp i det offentliga rummet av Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA).

Denna ljudinstallation och plats för reflektion byggdes första gången sommaren 2023, en del av Arkitekthögskolan vid Umeås Universitets sommarkurs “Laponia”, och är anpassad för Luleåbiennalen 2024 i Luleås offentliga rum. Detta samarbetsprojekt är en fallstudie i forskningsprojektet “Resource driven colonisation in Northern Europe“, lett av arkitekten och föreläsaren Toms Kokins.

Fallet som tystnade, 2023 – pågående
Trä.

Fallet som tystnade är en rumslig ljudinstallation av Umeå Arkitekthögskola (UMA). Först uppförd under 2023 som en del av UMAs sommarkurs ‘Laponia’ har denna ljudinstallation med utrymme för eftertanke designats om för att visas i Luleås stadskärna som en del av Luleåbiennalen 2024.

Installationen fungerar som en påminnelse om det försvunna rytandet från vattenfallet Stora Sjöfallet som försvann tillsammans med vidsträckta renskötselland med anledning av Sveriges vattenkraftsutveckling längs Luleälven i början av 1900-talet. Installationen bjuder in till reflektion kring jakten på teknologisk utveckling och hur friktionen mellan resursutvinning och energiproduktion påverkar naturliga och kulturellt rika miljöer.

Uppförd första gången vid Saltoluokta turiststation, inspirerades den strukturella utformningen av byggnadstraditioner från urfolk. Installationen skapades för att kunna nedmonteras och endast lämna efter sig några få omplacerade stenar. Detta sätt att bygga kräver en byggnadskultur som är mer omsorgsfull med miljön och den sociala kontexten.

Genom att ta med sig historien om Stora Sjöfallet till Luleås offentliga rum, motverkar verket anonymisering och avkontextualisering av energiproduktion och resursutvinning. Installationens uppbyggnad sker under april 2024 som en aktivering av stadsrummet i Luleå med målet att bjuda in förbipasserande till samtal.

Medverkande

Astrid Hainzl (f. 2000, Stockholm, Sverige) är tidigare arkitektstudent.

Blanka Ciborowska (f. 1997, Warszawa, Polen) är masterstudent vid Royal College of Art in London, UK.

Cornelia Kalle (f. 1998, Vimmerby, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Ebba Landstedt (f. 1993, Skellefteå, Sverige) färdigställer för närvarande sitt masterprojekt vid UMA.

Elsa Brynje (f. 1996, Malmö, Sverige) är femteårsstudent vid UMA och Lund School of Architecture.

Felicia Raunås (f. 1995, Kungälv, Sverige) är arkitektstudent med bachelorexamen från UMA.

Jonas Eltes (f. 1993, Kungsbacka, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Jonathan Andersson (f. 1999, Västerås, Sverige) är femteårsstudent vid UMA.

Maxine Lundström (f. 1990, Ängelholm, Sverige) är arkitekt på White Arkitekter och adjungerad lektor vid UMA. Hon är initiativtagare, handledare och samordnare för sommarkursen Laponia, UMA.

Molly Myrsten (f. 1996, Stockholm, Sverige) är fjärdeårsstudent med en bachelor vid UMA och gör nu sin master vid Lund School of Architecture.

Sara Tuohimaa (f. 1996, Sundsvall, Sverige) är fjärdeårsstudent vid UMA.

Tekla Gustafsson (f. 1998, Pargas, Finland) har studerat arkitektur i Sverige och är för närvarande baserad i Malmö.

Toms Kokins (f. 1982, Riga, Lettland) är arkitekt och föresäsare vid UMA. Kokins forskningspraktik och pedagogik utgår från experiment på resursmedvetna och kontextspecifika verktyg och metoder. Kokins är handledare och samordnare för sommarkursen Laponia, UMA.