LB°24 Medverkande

Marwa Arsanios

Who is Afraid of Ideology?, 2017, Marwa Arsanios. Luleåbiennalen 2018.

Marwa Arsanios (f. 1978 i Washington) är konstnär verksam i Berlin, Beirut och Wien.

Who is Afraid of Ideology? är inspelad i Rojava 2017. Den lyssnar till en fraktion av den kurdiska motståndrörelsen, och hur det praktiska arbetet knyter an till dess idélära – hur används en yxa på bästa sätt? När är det okej att hugga ner ett träd för överlevnad? En statisk kamera fångar bilder av ett bergigt senvinterlandskap. Smältvatten rinner genom bäckar och snön sjunker undan. Den ekologiska medvetenheten inom rörelsen utvecklades parallellt med att livsvillkoren förändrades under krigen. På samma sätt som naturen har ett inbyggt självförsvar måste också utsatta grupper skydda sin existens. Scenerna som utspelas i filmen är i osynk med de ackompanjerande ljuden. Istället för droppläten och porlande vatten hör vi medlemmar i den kurdiska kvinnorörelsen i Rojava berätta om deras relation till naturen. När kvinnorna sedan visas i bild är det tyst. Klippningen ger tittaren utrymme att lyssna till ett antal individer som talar för en kollektiv rörelse. Detta verkar också som ett skydd för de som talar ur ett radikalt perspektiv.

Marwa Arsanios (f. 1978 i Washington) är konstnär verksam i Berlin, Beirut och Wien.

Who is Afraid of Ideology?, 2017, Marwa Arsanios. Luleåbiennalen 2018.

Verk

Who is Afraid of Ideology?, 2017

Plats

Luleå konsthall
17.11.2018–17.2.2018