LB°24 Medverkande

Maria Letsiou

Maria Letsiou (f. 1972, Grekland) är en konstnär som arbetar i Thessaloniki i Grekland.

Det personliga deltagandet i konsten, genom kulturell utbildning och den personliga utvecklingen, är vad som intresserar konstnären Mana Letsiou. Genom sin långa erfarenhet av att arbeta som lärare och i forskningen inför sin doktorsavhandling har Maria Letsiou fokuserat på hur konstnärlig utbildning bidrar till att utveckla ens självmedvetande och sociala förmågor så som empati och accepterandet av andra. Hon deltar i och organiserar projekt som handlar om samarbete och lagkänsla.

I hennes serie Games of lnfinity (Oändlighetslekar) försöker hon närma sig biomorfismen. Det var en konstnärlig rörelse inom modernismen där man använde sig av organiskt formade bilder med formlösa och eteriska mönster. Biomorfa mönster är abstrakta men de refererar samtidigt till djur- och växtformer och den mänskliga kroppen. Hennes verk kommer till genom ett spontant sätt att måla och ställa färggranna former mot varandra. Denna spontana process understryker det flödiga och genomskinliga i hennes material; akvarellen.

Akvareller.