LB°24 Medverkande

MADAM

Tack skogen! (ALM) (Thank you, forest! (ELM)), 2022, MADAM

MADAM snickeri & möbelrestaurering är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano.

I MADAM:s verksamhet som finsnickare står hållbarhet i fokus vilket leder dem till att ständigt ompröva invanda föreställningar som de möter i sin vardag. Genom ett gediget hantverk utmanar de ett industriellt sätt att betrakta trä och synliggör historiska strukturer.

När skogsbruket började industrialiseras krävdes också att träet skulle bli mer förutsägbart. Därför infördes normer för vad som skulle klassificeras som ”kvalitativt trä”. Genom standardiseringen skulle det ”fina” eller ”godkända” virket väljas ut för den växande virkesmarknaden.Dessa normer inom skogsindustrin har lett till att virket på brädgårdarna samt möbler och föremål tillverkade av trä ofta har ett likriktat utseende som inte speglar skogens varierande, rika liv. I Tack skogen! utgår MADAM från det trä som klassificerats som skadat. De vill här bjuda in oss till att vidga den visuella upplevelsen av trä med dess olikheter och individuella spår av liv.

MADAM snickeri & möbelrestaurering är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. Verksamheten drivs från en väglada i Sankt Anna skärgård och bygden spelar en viktig roll i deras praktik.