LB°24 Medverkande

Liu Chuang

Stillbild från Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, 2018, Liu Chuang

Liu Chuang arbetar främst med film, skulptur, readymade-verk och installationer. Hans verk följer ofta långsträckta historiska och ekologiska banor genom fantasin, och spårar samtidigt de sociala, kulturella och ekonomiska förändringar som sker i samtida Kina.

Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, som premiärvisas i Sverige i den svenska kryptovalutaindustrins hjärta i Boden, bjuder på en lyrisk och mångbottnad resa genom en historia som präglats av teknisk utveckling, infrastrukturprojekt, händelser i finansvärlden och klimatförändringar.

Tack vare en kombination av generösa statliga bidrag, naturresurser, ett kallt klimat och billig förnybar elkraft är norra Sverige en idealisk plats för så kallad mining av digitala kryptovalutor, varav den mest välbekanta varianten heter bitcoin. Allteftersom de gamla militäranläggningarna i Boden omvandlats på senare år har orten blivit en av Europas knytpunkter för bitcoin-mining. I stora men relativt anonyma byggnader produceras nya bitcoin via en process som kallas mining, som är väldigt resurskrävande både avseende energi och datorkraft. Allteftersom energikrisen i Europa djupnar riktas alltmer uppmärksamhet mot bitcoin-miningens klimatpåverkan Till skillnad från mer synlig och spårbar resursexploatering, som silver- och järnbrytning, så är det svårt att följa den rikedom som skapas genom bitcoin-mining och klargöra var den egentligen hamnar. I Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities flätas dessa flöden samman till en sammanhängande väv, där bild- och ljudcollage utför inslag och väft, i vilken vi får följa en spekulativ färd genom den kinesiska bitcoin-industrins tekniska och infrastrukturella utveckling. I och med att den arktiska isen smälter, vilket öppnar upp för nya handelsrutter, så kommer vi snart att kunna infoga in en ny sidenväg i den här vävnaden.

Liu Chuang arbetar främst med film, skulptur, readymade-verk och installationer. Hans verk följer ofta långsträckta historiska och ekologiska banor genom fantasin, och spårar samtidigt de sociala, kulturella och ekonomiska förändringar som sker i samtida Kina. Genom att väva samman berättelser som förbinder mikroplanet med makroplanet, det förflutna med samtiden och fiktionen med verkligheten utforskar han i sitt arbete hur de enorma och komplexa förändringar som pågår i vår natur, våra traditioner, våra demografier, vår ledande teknik och våra socioekonomiska system kan komma att påverka både individer och deras interaktioner med världen i stort.

Verket beställdes för Cosmopolis #1.5: Enlarged Intelligence och producerades med stöd från Mao Jihong Arts Foundation. Verket visas med tillstånd av konstnären och Antenna Space.