LB°24 Medverkande

Lena Stenberg

Lena Stenberg, Flyttzon, 2024. Installationsvy i Kiruna. Luleåbiennalen 2024. Foto: Thomas Hämén

Lena Stenberg (f. 1961, Kiruna, Sápmi/Sverige) är en konstnär som bor och verkar i Kiruna.

Visas i Kiruna

Flyttzon, 2024

Spännband, regel, björk- och rönnstammar och grenar.

Verket har skapats som en del av projektet I Händelsernas Centrum och presenteras inom ramverket för Luleåbiennalen 2024.

Inbäddad i en liten träddunge i Kirunas tidigare centrum finns Lena Stenbergs verk Flyttzon, en platsspecifik installation som på ett bestämt sätt utgör en spännande kontrast till sin omgivning. Flyttzon är en del av en serie verk som Stenberg utvecklat under de senaste åren. Hon utforskar den symboliska bilden av ett traditionellt hus genom att bryta upp de huvudsakliga delarna som fönster, dörrar, tak, golv och den övergripande materialiteten. Serien undersöker hur föreställningar om hem och känslan av att höra hemma skapas genom ett samspel mellan arkitektur och den naturliga miljön. Båda dessa formas av klimatmässiga och kulturella förutsättningar som i sin tur påverkar livet och vanorna hos människorna som uppehåller sig i dem.

Kiruna är en stad som genomgår ett av världens mest utmanande stadsomvandlingsprojekt. En utveckling som drivs på av gruvexpansion och marksättningar som gör att teman som hem och tillhörighet får nya fördjupade betydelser. Flyttzon är en bildlig referens till Kirunas typiska trähus, men saknar tak och har igenbommade dörrar och fönster. Referensen blir som ett gripande eko av den inneboende komplexitet som denna urbana omvandling innebär, där hela den gamla stadskärnan förflyttas omkring 3 kilometer österut, med följd att många byggnader omplaceras och nedmonteras.

Några meter från Flyttzon är Kirunas äldsta och största träbyggnad belägen, ett ikoniskt och arkitektoniskt landmärke: en plats för att samlas, be och uttrycka sin tro. Kirunas historiskt betydelsefulla kyrka, som uppfördes mellan 1909 och 1912, har varit en av de mest komplicerade byggnaderna i stadens förflyttning. Kyrkan står därför kvar i stadens tidigare centrum i väntan på den planerade flytten under 2025. På samma sätt som Kiruna brottas med att omfamna sin framtid och dåtid, förkroppsligar konstverket spänningar som blottläggs i ett skeende där frågor om utveckling möter tankar om bevarande och minnen.

Lena Stenberg (1961, Sápmi/Sverige) arbetar främst med tredimensionella verk, skulpturala objekt, installationer och fotografi. Hon arbetar ofta utifrån gamla dokument och fotografiska arkiv, alltid med koppling till den egna personliga historien. Sedan 1991 har hon deltagit i grupp-, separatutställningar, skulpturparker och land art-projekt på bland annat ArkDes, Samiskt senter for samtidskunst, Bodö kunstförening och många fler.

Med stöd av

Europeiska Unionen
Jordbruksverket
Leader Tornedalen 2030
Kiruna kommun
LKAB