LB°24 Medverkande

Karl Sjölund

En känsla av krig, 2018, Karl Sjölund. Luleåbiennalen 2018.

Karl Sjölund (f. 1986) är konstnär och musiker verksam i Boden och Stockholm.

Rödberget utgör tillsammans med Pagla-, Mjösjö-, Degerbergs- och Gammelängsfortet stommen i Bodens fästning. Här har konstnären och musikern Karl Sjölund skapat en platsspecifik installation om väntan på ett krig som aldrig kommer.

Boden är en stad som till alla delar vuxit fram som en effekt av gångna seklers militärstrategiska beräkningar: skulle ett ryskt anfall mot Sverige äga rum, vore det nödgat att ta vägen genom Boden (för att undvika att antingen hamna i Bottenviken, eller i den oländiga fjällterrängen), men något anfall ägde aldrig rum och den militärteknologiska utvecklingen sprang om de spekulationer på vilka Bodens fästning vilar. Nu ligger det mesta av detta försvarskomplex i ruiner. I och på skyttevärnen - som slingrar sig genom skogarna runt staden - växer mossa, mögel och stalaktiter. Och sedan 2010, då den allmänna värnplikten avskaffades, lämnades det ständigt krympande yrkesförsvaret kvar att bekämpa ett krig som fortsätter att aldrig komma.

I Sjölunds verk undersöks krigets tragiska logik. Genom video, ljud och funna objekt har han konstruerat en installation som tar plats i Rödbergsfortets olika gångar och rum. Arkivmaterial från Bodens fästning varvas med konkreta och komponerade ljud från Bodens militäranläggningar och inläsningar av folksagor om bergens vilande arméer och historiska exposéer. Verket är ett försök att återge något av det i kriget som inte ger sig åt sinnena – de abstrakta och psykoaukustiska fenomenen och de för krigskomplexen nödvändiga fantasierna: kapprustningens logik, tinnitusen efter ett bombnedslag och bilden av en fiende.

Karl Sjölund (f. 1986) är konstnär och musiker verksam i Boden och Stockholm.

Tack till Sally Sundbom, Ralf Adolfsson, Acusticum, Resurscentrum för konst Norrbotten, Norrbottensteatern och Teg Publishing.

En känsla av krig, 2018, Karl Sjölund. Luleåbiennalen 2018.

Verk

En känsla av krig, 2018
Nyproducerat verk

Plats

Rödbergsfortet, Boden
17.11.2018–17.2.2018