LB°24 Medverkande

José Luis Torres

Mutationer, José Luis Torres. Luleåbiennalen 2013.

José Luis Torres (f. 1968, Argentina), är konstnär baserad i Kanada.

Med mitt arbete hoppas jag kunna stimulera den relation som uppstår mellan platsen för installationen, verket och den person som interagerar med det. Min konst, vanligtvis skulptur, tenderar också att många gånger innefatta byggnadskonstruktioner. Ofta rör sig verken från noggrant iscensatta arbeten mot mer spontana och öppna gestaltningar. Jag använder ofta skrot från bygg och rivningsplatser för att skapa mina verk. Verken blir konstruktioner med flera delkonstruktioner som man kan röra sig runt. De går också att se som arkitektoniska element, konstruktioner och ”dekonstruktioner”, som undersöker hur vi tar utrymmen i besittning genom att förändra och undersöka dem. Med mina arkitektoniska interventioner begår jag en handling: jag utarbetar mitt syfte till en form. Dessa former kommer ur en erfarenhet grundad på lyhördhet och öppenhet.

José Luis Torres bor och arbetar i Quebec, Kanada sedan 2003. Han har en kandidatexamen i konst, en magisterexamen i skulptur samt är utbildad i arkitektur och arkitektoniska konstformer. Torres verk har visats i över trettio kanadensiska städer och i nästan ett dussintal olika länder. Verken kan ses i offentliga och privata samlingar runt om i världen.

Verk

Mutationer, installation

Plats

Rovaniemi