LB°24 Medverkande

Johannes Samuelsson

Bärtider, 2012-2022, Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är en konstnär och dokumentärfotograf som arbetar i Umeå.

Konstnären och fotografen Johannes Samuelsson har sedan 2012 dokumenterat de olika arbetssituationer och arbetsförhållanden som råder i den svenska bärindustrin i norra Sverige, och visat på hur den här verksamheten, som en gång var en helt lokal angelägenhet, har globaliserats och förvandlats till en industri som ritar upp en ”ojämlikhetens geografi”.

Sedan temperaturreglerad förvaring och transport blev möjliga har de båda spelat en central roll i det globaliserade livsmedelssystemet, och förvandlat det som en gång var en småskalig lokal industri, till en storskalig superlivsmedelsindustri. I sitt pågående projekt Bärtider har Johannes Samuelsson granskat de ofta undanskymda strukturella problemen som finns inom den globala bärindustrin och dess närvaro i norra Sverige genom att förena korta prosatexter med detaljorienterade fotoreportage. I projektet sammanfogas hela råvarukedjan, från bärplockning och förvaring till distribution, med de svåra arbets- och levnadsvillkor som bärplockarna och säsongsarbetarna (som ofta är migranter) står inför, och de strategier för vardagsöverlevnad och motstånd de har utvecklat för att bemöta dem.

På Havremagasinet har Samuelsson bjudits in för att ställa ut en ny serie fotografier från 2022 som han tagit i Boden och Gunnarsbyn. Dessa bilder tillfogar ett nytt kapitel till projektet.

Johannes Samuelsson är en konstnär och dokumentärfotograf som arbetar i Umeå. I sitt konstnärliga arbete använder han journalistiska, essäistiska och dokumentära arbetsmetod, ofta för att utforska konstens roll i processer inom samhällsplaneringsområdet.