LB°24 Medverkande

Ingela Johansson

Silvertunga, den stora gruvstrejken 1969–70, 2020, Ingela Johansson, Luleåbiennalen 2020

Ingela Johansson (f. 1976, Kalmar) är konstnär verksam i Stockholm.

”Vi kan resonera även om det är skymning, för här har vi sett varandra i mörkret. Vi har stundtals haft det mörkt, men nu har vi träffat varandra i Kiruna i Svappavaara i Malmberget. Vi står eniga i skymningen!” Den 9 december 1969 utbröt den stora gruvarbetarstrejken i Malmfälten i Norrbotten. Den omfattade 4800 gruvarbetare vid LKAB: s gruvor i Svappavaara, Kiruna och Malmberget. Den vilda strejken pågick under 57 dagar och orsakerna till den var många: rationaliseringar, bristande arbetsmiljö och orättvisa löner, men också arbetsgivarens och fackets attityd mot gruvarbetarna. Strejken skulle skaka om den socialdemokratiska välfärdsstaten i grunden.

I över 10 års tid har Ingela Johansson arbetat med den vilda strejkens historia och dess relation till en radikaliserad kultursfär i 68-rörelsens fotspår. I det trekanaliga videoverket Silvertunga, den stora gruvstrejken 1969–70 tar vi del av ett montage av visuell dokumentation från strejken funnet i Norrbottensarkiv tillhörande Norrbottens Media och Kiruna kommun. Ljudet härstammar från privatpersonen Kenny Karlssons egna bandinspelningar, främst från de stora mötena i Kiruna Stadshus. Karlssons material har kompletterats med inspelningar från möten i Malmberget, dokumenterade av den lokala bibliotekarien och eldsjälen Adolf Henriksson. I verket står strejktalet och den kollektiva erfarenheten i centrum, i talarstolen blir jaget större än sig självt och uppgår i alla de möjligheter som samlingen uppbär. Talet blir också en konstform inom vilken praktisk kamp och livserfarenheter förenas med poetiska utsagor och drömmar om en värld bortom den rådande.

Ingela Johansson (f. 1976, Kalmar) är konstnär verksam i Stockholm.

Verk

Silvertunga, den stora gruvstrejken 1969–70, 2020
Trekanalig video

Plats

Luleå konsthall
21.11–14.2