LB°24 Medverkande

Hua Kuan Sai

Bottles and Fans, 2011, Hua Kuan Sai. Foto: LAB11

Hua Kuan Sai (f. 1976, Singapore) är en konstnär som bor och verkar i Storbritannien och Singapore.

Efter sin examen vid Slade School of Fine Art i London 2007 har Hua Kuan Sai ställt ut mycket runt om världen. Han arbetar ofta i en mängd olika och okonventionella material, han arbetar med installationer, skulptur, film, fotografi och performance. Han leker med materialen och tycker om processen med att transformera former, mönster, tom lukt och fuktighet. Han tycker om att montera ner, plocka isär och rekonstruera material och objekt, och idéerna kommer ofta till honom under denna lekfulla process.

Att växa upp i det lilla ölandet Singapore innebär en livslång utmaning att arbeta med begränsade ytor, leta efter alternativa utrymmen och anpassa sig efter en snabbt föränderlig men innesluten plats utan utvägar. En känsla av ett "ingenting" kan upplevas i hans verk, den fysiska/ ickefysiska, den synliga/osynliga formen illustrerar hans liv. I verket Bottles and Fans (flaskor och fläktar) kommer avdunstningen av vattnet att göra att tonerna förändras under utställningstidens gång. Genom det lekfulla sätt han använder sig av vardagliga föremål för att ge en visuell och hörbar upplevelse hoppas han stimulera till ett nytt sätt att se på saker och ting.