LB°24 Medverkande

Hanna Ljungh & Mattias Hållsten

Seismisk händelse, 2017 (Bearbetad 2020), Hanna Ljungh & Mattias Hållsten. Luleåbiennalen 2020.

Hanna Ljungh (f. 1974, Washington DC) är konstnär verksam i Stockholm. Mattias Hållsten (f. 1997) är ljudkonstnär född och verksam i Stockholm.

Sten, mark, jord, land och berg och förhållandet mellan materian och det mänskliga är något som konstnären Hanna Ljungh arbetat med under en lång tid. Seismisk händelse är en poetisk betraktelse och en analogi över den mänskliga och geologiska tiden. Människans förgänglighet står i kontrast till det vi betraktar som det närmast eviga berget. Titeln anspelar på de skalv som orsakas av människans ingrepp i berget vid malmbrytning. De oplanerade eller spontana skalv som uppstår då berget holkas ur.

I verket läser Hanna Ljungh upp rapporter om seismiska händelser i Malmberget. Det är korta beskrivningar av vad som inträffat och var det skett geografiskt både ovan och under jord. Ljungh läser upp händelserna, en i taget, för att sedan i samarbete med Mattias Hållsten bearbeta ljudet och skapa en ljudbild som består av långsamma vibrationer och muller. Genom läsningen ltreras de seismiska händelserna via Ljunghs röst för att åter ta formen av de skalv som de beskriver.

Dessa seismiska händelser har en egen poetik och ett säreget glimmer. De är konglomerat av vardagslivets praktiska vaghet och exakt uppmätta tal. Dessa siffror anger förändringar i bergets materia, som legat orörd i kanske en miljard år, för att sedan föra in dem i vår tideräkning som en händelse en tisdag i januari strax före tre. I ljudverket rör sig konstnärerna mellan adresser och platser i Malmberget varav vissa finns kvar och andra är historia. I rörelsen utförs ett slags cirkelresonemang med reflektioner om hål, tid, skakningar, tomrum och händelser i det tomma; om bergets fantomsmärtor och om tomrummets materialitet.

Ett speciellt tack riktas till Masha Taavoniku och Johan Airijoki för deras medverkan i verket.

Hanna Ljungh (f. 1974, Washington DC) är konstnär verksam i Stockholm.
Mattias Hållsten (f. 1997) är ljudkonstnär född och verksam i Stockholm.

Som en del av Vävda sånger, i samarbete med Statens konstråd.

Verk

Seismisk händelse, 2017 (Bearbetad 2020)
Flerkanalig ljudinstallation och performance

Plats

Välkommaskolan, Malmberget
21.11–14.2