LB°24 Medverkande

Francis Alÿs

Paradox of Praxis 5: Sometimes we dream as we live & sometimes we live as we dream, 2013, Francis Alÿs. Luleåbiennalen 2018.

Francis Alÿs (f. 1959 i Antwerpen) är konstnär verksam i Mexico City.

I Paradox of Praxis 5: Sometimes we dream as we live & sometimes we live as we dream söker Francis Alÿs uppföra aformismen som ges uttryck för i verkets titel. Han sparkar en brinnande fotboll genom natten i den mexikanska staden Ciudad Juárez. Vägen är endast belyst av eldens sken, och för att se i mörkret måste han sparka på bollen så att den fortsätter brinna. Natten skapar skydd åt stadens återkommande problem som drogförsäljning, prostitution, och polisens korruption, som bara vid korta tillfällen skymtar till längs vägen. Vandringen är återkommande i Alÿs praktik, en repetitiv och meditativ handling vilken fungerar som en katalysator för att påvisa djupt rotade problem. Genom den performativa akten ifrågasätter han idén om att försöka skapa något vackert eller estetiskt tilltalande, i en hemsk situation – konstens görande blir på en gång poetisk, absurd, omöjlig och hoppfull.

Francis Alÿs (f. 1959 i Antwerpen) är konstnär verksam i Mexico City.

Tack till David Zwirner Gallery.

Verk

Paradox of Praxis 5: Sometimes we dream as we live & sometimes we live as we dream, 2013

Plats

Luleå konsthall
17.11.18–17.2.19