LB°24 Medverkande

Fadlabi

Fadlabi (f. 1975, Omdurman, Sudan) bor och verkar i Luleå.

Fadlabi är influerad av kommersiellt skyltmåleri i Afrika, Etiopiska kyrkmålningar och afrofuturism, och verkar i medier såsom måleri, text, ljud, video och performance. Genom platsspecifika projekt strävar Fadlabi efter att kritiskt utmana förutfattade meningar kring identitet, ras och maktdynamiker genom historien och i det dagliga livet.

På isbanan i Luleå

Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud, Fadlabi, 2023. Luleåbiennalen 2024. Foto: Ludvig Sjödin.

Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud, 2023
Blandade material i varierande dimensioner

Inspirerad av sina rötter i Sudan, bidrar konstnären Fadlabi genom att bemåla vindskydden på isbanan i Luleå med mönster och kalligrafi. För att hedra de själar som gått bort, uppmuntrar sudanesiska traditioner till välgörenhet. Det kan handla om att hjälpa de fattiga och ge mat till behövande, renovera vägar, bygga ut vattenförsörjning eller anlägga solskydd. Som kalligrafiska utsmyckningar inkluderas ofta de bortgångnas namn på de offentliga strukturerna som ett sätt att visa uppskattning.

Mitt under pågående konflikter i Sudan och övriga världen, hedrar Fadlabi de som mist sina liv. Samtidigt lyfter han fram en plats med kulturellt och rekreationellt värde i Luleå. Konstnären tillägnar detta konstverk till sin framlidne mentor, den norska författaren Nils Amund Raknerud, och ägnar samtidigt en tanke till alla dem som söker skydd undan vinden. Genom personlig vördnad och omsorg för samhället, går Fadlabis verk bortom den fysiska aspekten av skydd. Verket gestaltar innebörden av ett gemensamt ansvar gentemot varandra och för dem som inte längre finns kvar bland oss.

Översättning av texterna i konstverket

الحب من شيم الكرام
لروح نيلز آموند راكنرود
حباً في الناس و حماية لأجسادهم من الريح

Kärleken är givmild
Till Nils Amund Rakneruds själ
Av kärlek till människorna, och för att skydda deras kroppar från vinden

Om konstnären

Fadlabi är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo (KHiO), Institutet för diplomatiska studier i Sudan, Alneelain University i Sudan och Sudans universitet. Hans verk har visats på Uppsala konstmuseum, SE (2023), Minnesota Museum of American Art, USA (2019), Performa 15, USA (2015) och Sharjah Biennial 11, UAE (2013). Fadlabis verk är även inkluderade i samlingar såsom Trondheim Kunstmuseum, NO, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, NO och Norges storting. 2017 grundade han, tillsammans med Karin Erixon, Khartoum Contemporary Art Center (KCAC) i Oslo.