LB°24 Medverkande

Fadlabi

Fadlabi, Dissecting Love, 2024. Akryl på kanvas, & Fadlabi, 10 Dead Sudanese Men, 2024. Blandteknik. Installationsvy från Galleri Syster, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Fadlabi (f. 1975, Omdurman, Sudan) bor och verkar i Luleå.

Fadlabi är influerad av kommersiellt skyltmåleri i Afrika, Etiopiska kyrkmålningar och afrofuturism, och verkar i medier såsom måleri, text, ljud, video och performance. Genom platsspecifika projekt strävar Fadlabi efter att kritiskt utmana förutfattade meningar kring identitet, ras och maktdynamiker genom historien och i det dagliga livet.

På isbanan i Luleå

Fadlabi, Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud. Vindskydd på isbanan i Luleå, 2023. Foto: LKP.

Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud, 2023
Blandade material i varierande dimensioner

Varje vinter installeras vindskydd på isbanan i Luleå. I år har vindskydden fått agera canvas åt konstnären och målaren Fadlabi. Inspirerad av sina rötter i Sudan, har Fadlabi målat vindskydden på isbanan i Luleå med färg, mönster och kalligrafi, som ett sätt att visa omsorg både för de nu levande, och de som inte längre är med oss.

För att hedra de själar som gått bort, uppmuntrar sudanesiska traditioner till välgörenhet. Det kan handla om att hjälpa de fattiga och ge mat till behövande, renovera vägar, bygga ut vattenförsörjning eller anlägga solskydd. Som kalligrafiska utsmyckningar inkluderas ofta de bortgångnas namn på de offentliga strukturerna som ett sätt att visa uppskattning. Enligt den muslimska tron belönas de som engagerar sig i välgörenhetsarbete enligt konceptet Sadaqah Jariyah – en slags välgörenhet som har positiva effekter på ett samhälle på lång sikt, och som gynnar framtida generationer.

Mitt under pågående konflikter i Sudan och övriga världen, hedrar Fadlabi de som mist sina liv. Samtidigt lyfter han fram en plats med kulturellt och rekreationellt värde i Luleå. Konstnären tillägnar detta konstverk till sin framlidne mentor, den norska författaren Nils Amund Raknerud, och ägnar samtidigt en tanke till alla dem som söker skydd undan vinden. Genom personlig vördnad och omsorg för samhället, går Fadlabis verk bortom den fysiska aspekten av skydd. Verket gestaltar innebörden av ett gemensamt ansvar gentemot varandra och för dem som inte längre finns kvar bland oss.

Översättning av texterna i konstverket

الحب من شيم الكرام
لروح نيلز آموند راكنرود
حباً في الناس و حماية لأجسادهم من الريح

Kärleken är givmild
Till Nils Amund Rakneruds själ
Av kärlek till människorna, och för att skydda deras kroppar från vinden

Visas på Galleri Syster, Luleå

Fadlabi, Dissecting Love, 2024. Akryl på kanvas, & Fadlabi, 10 Dead Sudanese Men, 2024. Blandteknik. Installationsvy från Galleri Syster, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Dissecting Love, 2024
Akryl på duk.

10 Dead Sudanese Men, 2024
Lastpall, plastdunk, vatten, kartonglådor, plast, nät.
Nyproduktion i samverkan med Luleåbiennalen 2024.

Genom att kombinera målningar och installation reflekterar Fadlabi kring det pågående kriget i Sudan, landet där han föddes. Ett krig som har lett till att tusentals människor mist sina liv och gett upphov till världens största flyktingkris.

I ett försök att handskas med denna tragedi har Fadlabi inspirerats av Sufirörelsens tillkomst som ett andligt alternativ mitt i katastrofen av det första inbördeskriget inom det Islamiska samfundet, känt som den första Fitnan. Sufismen startade som en andlig rörelse inom Islam när en minoritet valde att inte delta i dn väldsamma konflikten som skapade en stor känsla av hopplöshet och istället sökte själslig vägledning. Genom att lyfta fram förbindelserna mellan alla varelser erbjöd sufismen ett sätt att se förbi söndrande splittringar och konflikter mellan etniska, religiösa och politiska grupper i Sudan.

Fadlabi begrundar i sitt måleri hur tragedier som den första Fitnan ledde till uppkomsten av Sufismen och utifrån det möjligheterna som finns för gränsöverskridande sammanhållning i pågående stridigheter. När utövare av Sufismen anknyter till gud genom meditation och bön använder Fadlabi sitt måleri som ett medium för att tampas med sina egna tankar, övergripande idéer och övertygelser.

Fadlabi, Dissecting Love, 2024. Akryl på kanvas, & Fadlabi, 10 Dead Sudanese Men, 2024. Blandteknik. Installationsvy från Galleri Syster, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Installationen 10 Dead Sudanese Men har samma vikt som tio avlidna människokroppar och refererar till lådorna från humanitära hjälporgan som innehåller mat och medicinska förnödenheter. Konstnären kopplar samman fundamentala beståndsdelar av den mänskliga kroppen med lådornas innehåll, som vatten, proteinrik mat och mjölkprodukter.

På lådorna har konstnären lagt till logotypen från en icke vinstdrivande och statligt oberoende organisation som en referens till hur länderna i den Arabiska viken förser de drabbade Sudaneserna med humanitär hjälp. Logotypen bär samtidigt med sig blandade känslor kring detta humanitära bistånd eftersom det finns en stark övertygelse i Sudan att dessa länder samtidigt ser kriget som en möjlighet att stärka sina ledande positioner i mellanöstern och få åtkomst till Sudans naturresurser och ser på landets geografiska läge som en tillgång för att nå globala handelsrutter som exempel på faktorer.

Utställningen på Galleri Syster är sammanlänkad med Fadlabis installationer på Luleås Isbana, som när isen smälter kommer att visas på andra platser i Luleå.

Fadlabi är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo (KHiO), Institutet för diplomatiska studier i Sudan, Alneelain University i Sudan och Sudans universitet. Hans verk har visats på Uppsala konstmuseum, SE (2023), Minnesota Museum of American Art, USA (2019), Performa 15, USA (2015) och Sharjah Biennial 11, UAE (2013). Fadlabis verk är även inkluderade i samlingar såsom Trondheim Kunstmuseum, NO, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, NO och Norges storting. 2017 grundade han, tillsammans med Karin Erixon, Khartoum Contemporary Art Center (KCAC) i Oslo.

Med stöd från

Office for Contemporary Art Norway (OCA)
Statens Kulturråd
Galleri Syster