LB°24 Medverkande

Eveliina Sarapää

Eveliina Sarapää (f. 1976, Oulu, Finland), arkitekt och med samiska rötter i Ohcejohka, bor och verkar i Helsingfors.

Sarapää är specialiserad i krävande renoveringar och ombyggnader, träarkitektur och samisk arkitektur. Hennes mål är att väcka ett bredare samtal om samisk arkitektur i Finland genom sitt arbete och att uppmärksamma behovet av arkitekturens avkolonisering baserat på samisk kunskapsteori inom arkitektur.

Sarapää studerade arkitektur på Helsingfors Tekniska högskola och på Oslo School of Architecture and Design. 2020 grundade hon arkitektkontoret Sarapää Oroza Hartiala Architects (SOHA), som utforskar hur befintliga byggnader kan användas eller återanvändas istället för att rivas. SOHA verkar för renoveringar och omvandlingar av befintliga och skyddade byggnader, samt omsorgsfullt införande av nya byggnader inom existerande stadsstrukturer.