LB°24 Medverkande

Daniel de Paula

Daniel de Paula, abstract time, 2019 – pågående. Installationsvy från Konsthallen Kulturens Hus, Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Förslagen av Daniel de Paula (f. 1987, brasilianare) reflekterar över produktionen av rum som reproduktionen av dominanta abstrakta ideologier såsom kapital, ägande, arbete och värde.

Genom ett förhållningssätt som inte begränsas till det konstnärliga området inkluderar de Paulas praktik mänsklig och fysisk geografi utifrån en vilja av att förstå komplexa sociala, politiska, ekonomiska och historiska krafter som finns dolda i den materiella verklighet vi omges av.

Daniel de Paula har en Konstnärlig kandidatexamen från Fundação Armando Alvares Penteado i São Paulo och har därutöver studerat astrofysik och kulturgeografi. Daniel de Paula har haft separatutställningar på Galeria Jaqueline Martins, BR (2023), LABOR Gallery, MX (2023), Galleria Francesca Minini, IT (2020), Kunsthal Gent, BE (2019) och har varit del i grupputställningar på Biennale de Lyon, FR, São Paulo Bienal, BR, The Renaissance Society och Padiglione d’Arte Contemporanea, IT.

Daniel de Paulas verk som medverkar på Luleåbiennalen 2024: På tröskeln till 1:1 har producerats med generöst stöd från JIAB Ställningsmontage, SSAB och Oceanic Environmental Cables GmHb.