LB°24 Medverkande

Danae Valenza

Fönstren blev till en glastrumma, 2020, Danae Valenza. Luleåbiennalen 2020.

Danae Valenza (f. 1985, Adelaide) är konstnär verksam i Stockholm.

1963 drabbades jazzpianisten Mal Waldron av ett nästan dödligt sammanbrott som raderade hans minne och förmåga att spela piano. Han åter fick långsamt sina färdigheter genom att lyssna på sina egna skivor och studera hela sin tidigare produktion. Världen återskapades genom hans eget skapande, det som plötsligt hade förpassats till historien återtog sakta sin plats, men samtidigt var det förstås också förändrat.

Fönstren blev till en glastrumma sammanflätar berättelsen om Waldron, konstnären och två pianister, var och en i olika stadier av att komma ihåg och glömma All Alone, titelspåret på Waldrons första skiva efter hans återhämtning. Valenza skapar här en komposition för minnesarbetet, kopplat till avlärning och omlärning. Finns det en produktiv plats i gränslandet mellan de två? Kan det spruckna betraktas som en öppning?

Verket består av en tvåkanalig videoinstallation och skulpturer i form av dörröppningar eller fönster. De skymmer sikten för lmerna, och i takt med att vi rör oss runt i rummet förändras hela tiden vårt utsnitt. På så vis skapas en kontrast till filmens intima situation där två kvinnor sitter ensamma i sina hem och spelar piano. Som vittnen till dessa scener blir vi varse vår position, den som hela tiden påverkar vår horisont.

Med Felicia Neilsen och Sue Tenander.

Danae Valenza (f. 1985, Adelaide) är konstnär verksam i Stockholm.

Verk

Fönstren blev till en glastrumma, 2020
HD Video, Stål, plexiglas

Plats

Havremagasinet, Boden
21.11–14.2