LB°24 Medverkande

Christine Candolin

!VATTEN! / 2014, Christine Caldolin. Luleåbiennalen 2013.

Christine Candolin (f. 1953, Finland), är konstnär baserad i Finland.

Tillgången på vatten är inte bara ett livsvillkor för allt liv på jorden utan också en mänsklig rättighet. Med det här verket vill jag väcka frågor om vad som händer när människors grundbehov av vatten för överlevnad utnyttjas kommersiellt. Det handlar bland annat om det hotande globala vattenkriget mellan multinationella vattenkorporationer och enskilda individer, det vill säga när privata företag tillåts göra vinster på mänskliga grundbehov.

Christine Candolin bor och verkar i Finland. Hon har sedan 1980-talet arbetat med rumslig konst. Sina allegoriska installationer beskriver hon som reflektioner under en personlig upptäcktsfärd inom filosofin, utvecklingspsykologin, hjärnforskningen och naturvetenskaperna. Candolin har ett starkt engagemang i samhälleliga och kulturella frågor.

Verk

!VATTEN! / 2014, installation.

Plats

Luleå