LB°24 Medverkande

Carolina Falkholt

Brandvägg / Brandmur / брандмауэр / Firewall, Carolina Falkholt. Luleåbiennalen 2013.

Carolina Falkholt (f. 1977, Sverige), är konstnär baserad i Sverige.

Tanken är att mina monumentala väggmålningar länkar samman de tre städerna Rovaniemi, Severomorsk och Luleå. Målningarna, en i varje stad, utförs på brandväggar eller husgavlar. Idén med en brandvägg är att separera huskroppen i sektioner så att en eventuell brand inte ska kunna sprida sig okontrollerat. Istället använder jag nu dessa brandväggar för att binda samman grannländer genom att låta konsten sprida sig – kanske inte okontrollerat, men fritt.

Carolina Falkholt är verksam i Göteborg. Sedan slutet av 1990-talet har hon arbetat med att utveckla konstformen graffiti mot en musikalisk, performativ och social praktik. I sitt skapande bjuder Falkholt ofta in till olika former av samarbeten med konstnärer, musiker, allmänheten och organisationer.

Brandvägg / Brandmur / брандмауэр / Firewall, Carolina Falkholt. Luleåbiennalen 2013.

Verk

Brandvägg / Brandmur / брандмауэр / Firewall, väggmålningar på husgavlar.

Plats

Luleå, Rovaniemi, Severomorsk