LB°24 Medverkande

Brone Nyverdauskiene / Monika Zaltauskaite

Total Equality, 2011, Brone Neverdauskiene, Monika Zaltauskaite. Foto: LAB11

Brone Nyverdauskiene (f. 1977) bor och verkar i Klapeida, Litauen. Monika Zaltauskaite (f. 1975) bor och verkar i Kaunas.

Installationen Total Equality (Total jämlikhet) fokuserar på vårt sätt att socialt "klä upp oss" i förutbestämda uniformer av sociala vanor, beteenden och etiska regler. Samhället lär människor att en uniform är ett bevis på någons särskilda Pärdigheter. Är vi märkta med "etiketter" och förutbestämda att bli kriminella, förlorare eller framgångsrika, oavsett vårt ursprung eller våra nationella olikheter?

Demokratin säger att vi alla är jämlikar, vad vi än har för kön, ras, ålder, religion, sexuell läggning eller social status. Å andra sidan vet vi att detta inte stämmer i verkligheten. Människan drivs av sin natur att sträva efter att överleva, att klara sig bättre än andra. Vi vill då till varje pris undvika jämlikhet och vi använder oss istället av alla de fördelar vi kan hitta som gynnar oss själva. I verket har de sammanfogat bildfragment av hud från olika mänskliga kroppsdelar. En irrande själ kan ikläda sig en annan kropp och på så sätt tillåts experimentera med social förändring i rent fysisk form.

Jacquardvävt tyg.